?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 防堵高空点火?- Ȯ阳普瑞L控设备工E有限公?/title> <meta name="Keywords" content="防堵高空点火?/> <meta name="Description" content="Z详细介绍防堵高空点火器品内?包括防堵高空点火器的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有防堵高I点火器新闻以及最新的市场防堵高空点火器h?咨询电话:0393-8595128"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60029/lib/css_com.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60029/lib/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_cont"> <p>Ȯ阳普瑞L控设备工E有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.xrerx.tw">锅炉点火pȝ</a>?a href="/supply/">火炬点火pȝ</a>?a href="/news/">自动点火装置</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?nbsp; <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28733/stat/"></script></p> </div> </div> <div class="logo"> <div class="logo_left"><h3><img src="/uploads/logo/20170224033739.png" alt="Ȯ阳普瑞L控设备工E有限公? width="650" height="100"/></h3></div> <div class="logo_right"> <dl> <dt><img src="/template/NEST60029/images/phone.png" width="73" height="76" /></dt> <dd> <p>服务热线Q?span>0393-8595128</span></p> <p>联系电话Q?span>13503932788 18639375567</span></p> </dd> </dl> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_cont"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow">公司介绍</a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a></li> <li><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻动?/a></li> <li><a href="/download/" title="" rel="nofollow">资质证书</a></li> <li><a href="/news/jszc/" title="" rel="nofollow">技术支?/a></li> <li><a href="/about/about7.html" title="" rel="nofollow">人才招聘</a></li> <li><a href="/about/about8.html" title="" rel="nofollow">在线留言</a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=475; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20170228024349.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170228024405.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170224020156.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div id="box"> <div id="search"> <div class="search_left"> <p>热门搜烦Q? <span> <a href="/key.aspx?k=%b5%e3%bb%f0" rel="nofollow">点火</a> <a href="/key.aspx?k=%bb%f0%be%e6" rel="nofollow">火炬</a> <a href="/key.aspx?k=%b3%a4%c3%f7%b5%c6" rel="nofollow">长明?/a> </span></p> </div> <div class="search_right"> <script language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60029/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">产品cd</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/hjzddhjt/" title="火炬自动点火pȝ">火炬自动点火pȝ</a></dt> <dd><a href="/hjzddhjt/jsjzdcsz/">自动点火控制pȝ</a></dd> <dd><a href="/hjzddhjt/pqgkdh/">高空点火?/a></dd> <dd><a href="/hjzddhjt/hytcq/">火焰探测?/a></dd> <dd><a href="/hjzddhjt/fbgyfsq/">防爆高压发生?/a></dd> <dd><a href="/hjzddhjt/prdgjig/">火炬点火pȝ配g</a></dd> <dd><a href="/hjzddhjt/dydjj/">矌l缘?/a></dd> <dd><a href="/hjzddhjt/dcfz/">늣阀l?/a></dd> <dd><a href="/hjzddhjt/ylbs/">压力变送器</a></dd> <dt><a href="/hjsddhjt/" title="火炬手动点火pȝ">火炬手动点火pȝ</a></dt> <dt><a href="/cmdrs/" title="长明灯燃烧器">长明灯燃烧器</a></dt> <dt><a href="/dmbr/" title="地面爆燃点火pȝ">地面爆燃点火pȝ</a></dt> <dt><a href="/gydsjkjt/" title="工业电视监控pȝ">工业电视监控pȝ</a></dt> <dt><a href="/ltmh/" title="炉膛灭火保护pȝ">炉膛灭火保护pȝ</a></dt> <dd><a href="/ltmh/dhqbf/">点火枪部?/a></dd> <dd><a href="/ltmh/hyjcbf/">火焰装|?/a></dd> <dd><a href="/ltmh/jlzz/">漏装|?/a></dd> <dt><a href="/hjrspfjt/" title="火炬燃烧排放pȝ">火炬燃烧排放pȝ</a></dt> <dd><a href="/hjrspfjt/hjthj/">火炬?/a></dd> <dd><a href="/hjrspfjt/hjdj/">火炬塔架</a></dd> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <i><img title="" src="/template/NEST60029/images/bg_phone.png" /></i> <dt> <div>技术销售热U:</div> <div class="dh">0393-8595128</div> </dt> <dd> 联系人:郭经?br/> 手机Q?3503932788 18639375567<br/> 邮箱Q?a href="mailto:prd0393@126.com" rel="nofollow">prd0393@126.com</a><br/> |址Qwww.xrerx.tw<br/> 地址Q河南省Ȯ阳市黄沌?6? </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/hjzddhjt/">火炬自动点火pȝ</a> > <a href="/hjzddhjt/pqgkdh/">高空点火?/a> > <a href="/supply/64.html">防堵高空点火?/a></div> <div class="content"> <div class="prohead"> <div class="hleft"> <div class="proimg zoom-small-image"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28733/201702231705451052873324326.jpg?path=www.xrerx.tw/uploads/cp/201702231705451052873324326.jpg" alt="防堵高空点火?/> </div> </div> <div class="hright"> <div class="proinfo"> <h1>防堵高空点火?/h1> <p>产品型号Q?/p> <p>产品规格Q?/p> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="procontent"> <div class="tit"> <dl> <dt>产品介绍</dt> </dl> </div> <div class="detail"> <p><p align="center"> <img alt="" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28733/201702231706045742873333186.jpg" /> </p> <span style="font-size:14px;line-height:2;"></span> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">点火pȝ的关键设备,安装?a href="/hjrspfjt/hjthj/" target="_blank">火炬?/a>Q用于点燃主火炬Q关于防?a href="/hjzddhjt/pqgkdh/" target="_blank">高空点火?/a>的主要技术规格及功能特点Q大家具体了解多呢Q接下来为大家详l说明下Q?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">Q? Q技术规?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">a?点火电压Q?5KVAC?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">b?点火方式Q高强电弧,球面攄?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">c?适用甉|Q瓦斯气、天然气、液化气?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">( 2 ) 功能特点</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">a?高温耐蚀合金刉,适合酸、碱的排攄境,在高温区可长期稳定可靠工作?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">b?高压强电火弧点火Q电极放电能量大Q自z能力强Q不U炭、耐高温抗氧化?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">c?点火全天候,防风雨、防内R除冰雪、防雷击?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">d?直燃式点火器用于直接点燃气Q防止冬天时瓦斯线堵塞配气式点火器不能用时直接点燃气Q但是尾气压力特别低时不Ҏ点燃Q标准ؓ火焰长度低于0.5cxQ不能独立燃烧?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">Q?Q?安装Ҏ</span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">用奥402?07焊条固定板焊接在火炬筒上,用螺栓活动连接?/span> </p></p> <div class="pagess"> <span><a href="/supply/65.html">高空点火?/a></span> <span><a href="/supply/63.html">半导体点火杆-锅炉点火pȝ</a></span> </div> <div class="info_key"> <p>相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b8%df%bf%d5%b5%e3%bb%f0%c6%f7'>高空点火?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b7%c0%b6%c2%b8%df%bf%d5%b5%e3%bb%f0%c6%f7%bc%db%b8%f1'>防堵高空点火器h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b7%c0%b6%c2%b8%df%bf%d5%b5%e3%bb%f0%c6%f7%c5%fa%b7%a2'>防堵高空点火器批?/a>,</p> <p>来源Q?a href='http://www.xrerx.tw/supply/64.html'>http://www.xrerx.tw/supply/64.html</a></p> <p>旉Q?017/2/23 0:00:00</p> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T"> 相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> </ul> </div> </div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/65.html" title="高空点火? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28733/201702231706521972873378689.jpg?path=www.xrerx.tw/uploads/cp/201702231706521972873378689.jpg" title=" 高空点火? alt="高空点火?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/65.html" title="高空点火? rel="nofollow">高空点火?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/64.html" title="防堵高空点火? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28733/201702231705451052873324326.jpg?path=www.xrerx.tw/uploads/cp/201702231705451052873324326.jpg" title=" 防堵高空点火? alt="防堵高空点火?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/64.html" title="防堵高空点火? rel="nofollow">防堵高空点火?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/63.html" title="半导体点火杆-锅炉点火pȝ" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28733/201702231704325912873396859.jpg?path=www.xrerx.tw/uploads/cp/201702231704325912873396859.jpg" title=" 半导体点火杆-锅炉点火pȝ" alt="半导体点火杆-锅炉点火pȝ"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/63.html" title="半导体点火杆-锅炉点火pȝ" rel="nofollow">半导体点火杆-锅炉点火pȝ</a> </div> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer_cont"> <dl> <dd> <p> <a href="/" title="" rel="nofollow">首页</a><span>|</span> <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a><span>|</span> <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品中心</a><span>|</span> <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a><span>|</span> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">|站地图</a><span>|</span> <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow">XML</a><span>|</span> <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a><span>|</span> <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> </p> <p>Copyright©www.xrerx.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) Ȯ阳普瑞L控设备工E有限公?nbsp;  备案P<a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">豫ICP?7005781?1</a></p> <p>联系电话Q?393-8595128 业务电话Q?3503932788 18639375567 邮箱Q?a href="mailto:prd0393@126.com" rel="nofollow">prd0393@126.com</a> </p> <p>火炬自动点火pȝ哪家好?供应订做多少钱?늂火装|怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供火炬点火装|、煤_锅炉点火系l、火炬自动点火装|、锅炉点火装|等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</p> <p>热门城市推广: <a href="/city_index.aspx?city=puyang" title="Ȯ阳" target="_blank" rel="nofollow">Ȯ阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=henan" title="沛_" target="_blank" rel="nofollow">沛_</a></p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-11-12/"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?c37f45e631506bd0433ce8d8d020e76e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>    Powered by<a href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> </dd> </dl> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.xrerx.tw/"><span class="STYLE1">ʦ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="//" target="_blank">76</a}| <a href="//" target="_blank">350</a}| <a href="//" target="_blank">809</a}| <a href="//" target="_blank">605</a}| <a href="//" target="_blank">536</a}| <a href="//" target="_blank">372</a}| <a href="//" target="_blank">655</a}| <a href="//" target="_blank">810</a}| <a href="//" target="_blank">689</a}| <a href="//" target="_blank">430</a}| <a href="//" target="_blank">66</a}| <a href="//" target="_blank">632</a}| <a href="//" target="_blank">521</a}| <a href="//" target="_blank">157</a}| <a href="//" target="_blank">585</a}| <a href="//" target="_blank">757</a}| <a href="//" target="_blank">91</a}| <a href="//" target="_blank">526</a}| <a href="//" target="_blank">491</a}| <a href="//" target="_blank">341</a}| <a href="//" target="_blank">924</a}| <a href="//" target="_blank">577</a}| <a href="//" target="_blank">539</a}| <a href="//" target="_blank">304</a}| <a href="//" target="_blank">953</a}| <a href="//" target="_blank">166</a}| <a href="//" target="_blank">33</a}| <a href="//" target="_blank">699</a}| <a href="//" target="_blank">93</a}| <a href="//" target="_blank">657</a}| <a href="//" target="_blank">426</a}| <a href="//" target="_blank">310</a}| <a href="//" target="_blank">769</a}| <a href="//" target="_blank">479</a}| <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>